โปรโมทเว็บไซต์ ด้วย การโพสต์เว็บ
โปรโมทเว็บไซต์ ด้วย การโพสต์เว็บ

เพราะเหตุใดจึงต้องโพสเว็บกับเรา ?

การโพส เป็นการโฆษณา-ประชาสัมพันธ์ ทางอินเตอร์เนตโดยตรง ช่วยเพิ่มช่องทางการขาย, การบริการ, การประชาสัมพันธ์ให้มากขึ้น เป็นการสื่อสารที่ ตรงกลุ่มเป้าหมาย และช่วยให้เข้าถึงกลุ่มกลูกค้าได้มากขึ้น อีกทั้งยังช่วยในเรื่องของคุณภาพเว็บไซต์ ให้ดีขึ้นได้ด้วย

 

บริการโปรโมทเว็บไซต์ ด้วย การโพสต์เว็บ


ขั้นตอนการทำ
  1. ลูกค้าตกลงทำ ชำระเงิน เต็มจำนวน
  2. ลูกค้าส่งบทความและรูปภาพที่ต้องการโพสต์มาให้กับบ้านเว็บไซต์
  3. ลูกค้าระบุ กลุ่มของตลาดเช่น กลุ่มคอมพิวเตอร์ กลุ่มอินเทอร์เน็ต เป็นต้น
  4. บ้านเว็บไซต์ทำการโพสต์ วันละ 18 เว็บไซต์
  5. บ้านเว็บไซต์ส่งลิงค์ที่โพสต์ต่อวันให้กับลูกค้าทุกวัน
  6. ส่ง Report ทุกวันจันทร์ - ศุกร์

 

  • ราคาดังกล่าวยังไม่รวมภาษี 7%
  • ค่าบริการสามารถหัก ณ ที่จ่ายได้ 2%