บริการ Privacy Protection
บริการ Privacy Protection

บริการ Privacy Protection คือ บริการป้องกันข้อมูลเจ้าของโดเมนจาก Whois (ค้นหาเจ้าของโดเมน) ซึ่งเป็นข้อมูลที่บุคคลทั่วไปสามารถใช้ค้นหาชื่อเจ้าของโดเมนได้จากเว็บไซต์ whois กรณีที่มีการเปิดใช้งานบริการนี้ ข้อมูลชื่อเจ้าของโดเมนจะไม่ปรากฎใน Public Whois


ค่าบริการรายปี : ปีละ 535 บาท