การย้ายผู้ให้บริการจดโดเมน
การย้ายผู้ให้บริการจดโดเมน

การย้ายผู้ให้บริการจดโดเมน

 

สำหรับโดเมน .com, .net, .org, .info

มี 3 ขั้นตอนหลักๆ ที่ต้องแจ้งกับผู้ให้บริการเดิม ดังนี้
1. ทำการปลดล็อคโดเมนเนม
2. ขอ Authen Code สำหรับการย้ายโดเมน
3. เปลี่ยนอีเมล์ของผู้จดโดเมน เป็น contact@baanwebsite.com ทั้งนี้เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการย้าย

     หลังจากทำทั้ง 3 ขั้นตอนนี้แล้ว ก็สามารถทำการย้ายผู้ให้บริการจดโดเมนได้ โดยไม่กระทบกับ Website ที่ online อยู่ การย้ายผู้ให้บริการโดเมน จะใช้เวลาประมาณ 7-14 วัน ขึ้นอยู่กับว่า มีการตอบรับ Email ในการย้าย และทาง Registrar มีการดำเนินการ Transfer Domain เร็วขนาดไหน

 

 

สำหรับโดเมน .co.th, .ac.th, .or.th, .in.th

วิธีการเปลี่ยนผู้ให้บริการโดเมน ดำเนินการดังนี้
1. จัดทำหนังสือรับรองการเปลี่ยนผู้ดูแลโดเมนเนมและส่งให้บ้านเว็บไซต์
- ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ http://www.baanwebsite.com/service/baanwebsite_change_login_th.doc
- ใช้หัวจดหมาย ประทับตรา และลงนามโดยกรรมการบริษัท/ผู้มีอำนาจของหน่วยงานบนเอกสาร
- อีเมล์เข้าสู่ระบบใหม่ : (ใส่ webiok@hotmail.com)