คำว่า เว็บไซต์ จริงๆ แล้วเขียนอย่างไรกันแน่

ถ้าลองสังเกตุจะพบว่า การเขียนคำศัพท์ ที่ต้องทับศัพท์ภาษาอังกฤษโดยเฉพาะคำไอที มีรูปแบบการเขียนที่แตกต่างกันมากมายหลายแบบและหลายๆคำที่เขียนมายังไม่ถูกต้องตามที่ราชบัณฑิตยสถานได้ให้ความหมายเอาไว้
เช่น Website ก็คงจะพบทั้งที่เขียน เวปไซท์, เวบไซต์, เว็บไซต์ หรือ เว็ปไซต์ เป็นต้น และคำอื่นๆ อีกมากมาย
หากท่านไม่มั่นใจว่าต้องเขียนอย่างไร สำหรับคำว่าเว็บไซต์ ราชบัณฑิตยสถาน และเว็บไซต์ Thai Wikipedia
น่าจะเป็นคำตอบที่ดี

 

คำศัพท์ คำที่มักเขียนผิด คำที่ถูกต้อง
Web เว็ป, เวบ,เวป เว็บ
Web (site ) ไซท์,ไซด์ ไซต์
Website เว็ปไซด์, เวบไซด์,เวปไซท์ เว็บไซต์

 

ที่มา:http://www.gotoknow.org/posts/295545